บริการเช่ารถต่างประเทศ
RENT A CAR
บริการเช่ารถต่างประเทศ
 • Step 1

  เลือกประเทศ

 • Step 2

  เลือกสาขารับ-คืนรถ และประเภทรถ

 • Step 3

  กรอกข้อมูล

 • Step 4

  ตรวจสอบข้อมูล

 • Step 5

  ยืนยันการจอง

ยืนยันการจองรถ

ทางเราได้รับข้อมูลการจองเรียบร้อยแล้ว กรุณารอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชม. หลังทำการจอง เวลาทำการวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09:00 น. - 17:30 น.

ราคารถเช่าโดยประมาณ 0 บาท

*ราคาที่แจ้งข้างต้นเป็นเพียงราคาโดยประมาณเท่านั้น

RENT A CAR
บริการเช่ารถต่างประเทศ
 • Step 1

  เลือกประเทศ

 • Step 2

  เลือกสาขารับ-คืนรถ และประเภทรถ

 • Step 3

  กรอกข้อมูล

 • Step 4

  ตรวจสอบข้อมูล

 • Step 5

  ยืนยันการจอง

 • picture name
  ขับรถเที่ยวญี่ปุ่น
RENT A CAR
บริการเช่ารถต่างประเทศ
 • Step 1

  เลือกประเทศ

 • Step 2

  เลือกสาขารับ-คืนรถ และประเภทรถ

 • Step 3

  กรอกข้อมูล

 • Step 4

  ตรวจสอบข้อมูล

 • Step 5

  ยืนยันการจอง

สาขารับรถ
 • สนามบิน
 • สถานีรถไฟ
 • จังหวัด
-
เวลาทำการ
08:00 - 20:00 (Apr. 01 -Oct. 3)
08:00 - 19:00 (Nov. 01 - Dec. 30 )
08:00 - 16:00 (Dec.31)
08:00 - 16:00 (Jan. 04 - Mar.31)
วันปิดทำการ
Jan. 01 - Jan. 03
สาขาคืนรถ
 • คืนรถสาขาเดิม
 • คืนรถต่างสาขา
ประเภทรถ
* กรณีระบุรุ่นรถ มีค่าใช้จ่ายดังนี้

• รถประเภท P, SP, HV : 210 บาท / วัน

• รถประเภท W, SP, HV : 385 บาท / วัน

RENT A CAR
บริการเช่ารถต่างประเทศ
 • Step 1

  เลือกประเทศ

 • Step 2

  เลือกสาขารับ-คืนรถ และประเภทรถ

 • Step 3

  กรอกข้อมูล

 • Step 4

  ตรวจสอบข้อมูล

 • Step 5

  ยืนยันการจอง

ข้อมูลผู้ขับขี่
ชื่อผู้ขับขี่หลัก *
ชื่อ-สกุล เป็นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ต (พร้อมคำนำหน้าชื่อ)
อีเมล*
เบอร์โทรศัพท์*
จำนวนผู้เดินทาง*
จำนวนกระเป๋า*
ผู้ขับขี่สำรอง (ถ้ามี)
ชื่อ-สกุล เป็นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ต (พร้อมคำนำหน้าชื่อ)
ประเภทรถ
รุ่นรถ
การรับ-คืนรถ
วันที่รับรถ*
เวลารับรถ*
เที่ยวบินขาไป
เวลาถึง
สาขารับรถ
วันที่คืนรถ*
เวลาคืนรถ*
เที่ยวบินขากลับ
เวลากลับ
สาขาคืนรถ
อุปกรณ์เสริม
ที่นั่งเด็ก
ที่นั่งเด็กทารก

อายุแรกเกิด - 9 เดือน

จำนวน
อายุ
ที่นั่งเด็ก
ที่นั่งเด็กเล็ก

อายุ 10 เดือน - 4 ปี

จำนวน
อายุ
ที่นั่งเด็ก
ที่นั่งเด็กโต

4 - 10 ปี

จำนวน
อายุ
* กรณีมีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี จำเป็นต้องใช้ที่นั่งเด็กตามกฎหมายจราจรของประเทศญี่ปุ่น
บริการ / อุปกรณ์เสริมอื่นๆ
SNOW TIRES ยางรถสำหรับขับขี่บนหิมะ

ช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือน ธันวาคม - มีนาคม (เฉพาะบางพื้นที่)

EXPRESSWAY PASS บัตรทางด่วนแบบเหมาจ่าย (เฉพาะบางพื้นที่)

NOC ประกันยกเว้นการจ่ายค่าเสียหายทางธุรกิจ (200 บาท/วัน)

SMOKING CAR

SNOW CHAIN โซ่คลุมล้อสำหรับขับขี่บนหิมะ

ETC CARD 324 เยน (ชำระที่สาขารับรถ)

ENGLISH GPS

*กรณีไม่มี GPS ภาษาอังกฤษ จะได้รับเป็น GPS 4 ภาษา (อังกฤษ-ญี่ปุ่น – จีน – เกาหลี)

NON-SMOKING CAR

RENT A CAR
บริการเช่ารถต่างประเทศ
 • Step 1

  เลือกประเทศ

 • Step 2

  เลือกสาขารับ-คืนรถ และประเภทรถ

 • Step 3

  กรอกข้อมูล

 • Step 4

  ตรวจสอบข้อมูล

 • Step 5

  ยืนยันการจอง

ข้อมูลผู้ขับขี่
ชื่อผู้ขับขี่หลัก
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนผู้เดินทาง
จำนวนกระเป๋า
ผู้ขับขี่สำรอง (ถ้ามี)
ประเภทรถ
รุ่นรถ
การรับ-คืนรถ
วันที่รับรถ
เวลารับรถ
เที่ยวบินขาไป
เวลาถึง
วิธีการรับรถ
วันที่คืนรถ
เวลาคืนรถ
เที่ยวบินขากลับ
เวลากลับ
วิธีการคืนรถ
อุปกรณ์เสริม
ที่นั่งเด็ก
ที่นั่งเด็กทารก

อายุแรกเกิด - 9 เดือน

จำนวน
อายุ
ที่นั่งเด็ก
ที่นั่งเด็กเล็ก

อายุ 10 เดือน - 4 ปี

จำนวน
อายุ
ที่นั่งเด็ก
ที่นั่งเด็กโต

อายุ 5 ปี - 10 ปี

จำนวน
อายุ
* กรณีมีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี จำเป็นต้องใช้ที่นั่งเด็กตามกฎหมายจราจรของประเทศญี่ปุ่น
แก้ไขข้อมูล