ครบทุกบริการ...เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

Package Tour จองที่เดียว...เที่ยวได้เลย

 

 

Fuji+Kawaguchiko Package

 

 

เที่ยวภูเขาไฟฟูจิ และ ทะเลสาบคาวากุชิโกะ 1 วัน

 

 

 

 

แพ็คเกจนี้รวม

 

 

 

 

ราคา Package

 

 

 

กำหนดการเดินทาง

 

 

 

 

จุดนัดพบ

 

  • สถานีชิโอโดเมะ หน้าร้านอาหาร Subway     (คลิก)
  • ร้านแมคโดนัลด์สาขาซุยโดบาชิ                  (คลิก)
  • โรงแรมอิมพิเรียล โตเกียว                        (คลิก)
  • โรงแรมชินจูกุพรินซ์                                (คลิก)
  • โรงแรมนิวโอตานิ เดอะเมน หน้าทางเข้า ชั้น 1 (คลิก)
  • Love Mument ที่ชินจูกุ i-Land Tower      (คลิก)

 

 

 

 

หมายเหตุ:

- วันที่ไม่สามารถเดินทางได้ :
  1,6 ม.ค. / 25 ก.พ. / 28 เม.ย. / 3-5 พ.ค. / 14 ก.ค. / 11-13 ส.ค. / 15,22 ก.ย. / 6 ต.ค. / 23 พ.ย. / 22 ธ.ค.
- ในกรณีที่ไม่สามารถขึ้นสถานีฟูจิชั้น 5 เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย
  รถจะพาไปยังจุดที่สูงที่สุดสามารถขึ้นได้
- เวลาที่ระบุในแพ็คเกจอาจมีการคลาดเคลื่อนเนื่องจาสภาพการจราจร
  และ สภาพอากาศ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การจองจะต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทาง
- การยกเลิก จะต้องยกเลิกก่อน 14 วัน ก่อนการเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)