ครบทุกบริการ...เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

Other Services บริการอื่นๆ...ของเรา

 

 

ขับรถเที่ยว...นิวซีแลนด์

 

ดินแดนในฝันของใครหลายๆ คน

 

 

 

ตารางรุ่นรถและอัตราค่าบริการ

 

อัตราค่าบริการตามวันที่รับรถ ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ค. - 31 ต.ค. 2561

 

 

           

 

 

           

 

 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ

 

1. ราคาที่แจ้งข้างต้นเป็นราคาสำหรับการเช่ารถอย่างน้อย 3 วันขึ้นไป
2. ราคานี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 (การคิดราคาจะอ้างอิงตามวันที่รับรถเท่านั้น)
3. ราคานี้รวมภาษีท้องถิ่น ค่าธรรมเนียมการรับรถที่สนามบินและท่าเรือข้ามฟาก
ค่าธรรมเนียมคืนรถต่างเมืองและ ค่าประกันรถพื้นฐาน (**เช็คราคาประกันคุ้มครองเสริมได้ที่ตารางด้านล่าง)
4. ราคานี้ไม่รวมค่าน้ำมัน และค่าบริการสำหรับอุปกรณ์เสริม เช่น GPS / Snow Chain
และที่นั่งสำหรับเด็ก ซึ่งสามารถจองเพิ่มเติมได้ล่วงหน้าและชำระ ณ วันที่รับรถ (*เช็คราคาอุปกรณ์เสริมได้ที่ตารางด้านล่าง)
5. ผู้ขับขี่จะต้องมีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
6. ผู้ขับขี่จะต้องมีใบขับขี่ไทยที่มีรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ (ชื่อ-นามสกุล) เท่านั้น 
 
 
7. ผู้ขับขี่จะต้องมีบัตรเครดิตเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ วันที่รับรถ ทางบริษัทเช่ารถจะบล็อควงเงิน
ในบัตรเครดิตเพื่อเป็นค่ามัดจำรถในระหว่างการเช่า เงินมัดจำทั้งหมดนี้จะให้คืนเมื่อการเช่าสิ้นสุดลง
8. สำหรับการเช่ารถขับต่อเนื่องระหว่างเกาะเหนือและเกาะใต้ รถเช่าทุกรุ่น ไม่สามารถนำรถ
ขึ้นบนเรือข้ามฟากได้ จะต้องทำการคืนรถและเดินทางไปรับรถที่อีกเกาะ ภายใน 24 ชั่วโมง

 

 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณี... (จ่ายที่เคาน์เตอร์รับรถ)

 

 

หมายเหตุ: ลูกค้าที่ขออุปกรณ์เสริมอาจต้องมีการวางเงินมัดจำอุปกรณ์เหล่านั้น ณ เคาน์เตอร์รับรถด้วย

 

 

ตารางราคาประกันการคุ้มครองเสริม 

 

 

*หมายเหตุ: ราคาที่แสดงในตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันรับรถ