ครบทุกบริการ...เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

Other Services บริการอื่นๆ...ของเรา

 

Package ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์

เกาะเหนือ - เกาะใต้ 11 วัน 10 คืน

 

 

 

 

ราคารุ่นรถพร้อมแพ็คเกจ

 

 

           

 

 

           

 

 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณี... (จ่ายที่เคาน์เตอร์รับรถ)

 

 

หมายเหตุ: ลูกค้าที่ขออุปกรณ์เสริมอาจต้องมีการวางเงินมัดจำอุปกรณ์เหล่านั้น ณ เคาน์เตอร์รับรถด้วย

 

 

ตารางราคาประกันการคุ้มครองเสริม (จองและจ่ายที่เคาน์เตอร์รับรถ)​

 

 

*หมายเหตุ: ราคาที่แสดงในตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันรับรถ