ครบทุกบริการ...เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

AIR TICKETS จองตั๋วเครื่องบิน...ทุกที่...ทั่วโลก

 

โปรโมชั่นสายการบิน Thai Lion Air

ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

 

                กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โฮจิมินห์ / ฮานอย -----------  2,990 บาท

                 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง ------------------------- 2,990 บาท

                 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สิงคโปร์ ------------------------3,390 บาท

 

 

จองตั๋ว : วันนี้ - 31 มีนาคม 2561

เดินทาง : วันนี้ - 31 มีนาคม 2561

 

พิเศษ! น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม